dodati

dućan

Želimo svoje proizvode.


CAD Zemlja,  Uvoz / izvoz slika, predmeta i mreža terena između programa Google Earth ™ i većine CAD programa lako i intuitivno.

 


Plex.Earth, Povežite AutoCAD s Google Earthom. Generiraj konturne linije, uvezi digitalni model terena, uvezi georeferenciranu sliku.

 


 

Natrag na vrh