Arhiva za

OpenStreetMap

Uvoz podataka iz OpenStreetMap na QGiS

Količina podataka koja se nalazi u OpenStreetMap je zaista širok, i iako nije u potpunosti obnovljeno, u većini slučajeva je točniji od podataka tradicionalno prikupljena kartografskog skali ostavlja 1: 50,000. U QGiS je super opterećenje ovaj sloj kao pozadinska karti kao Googleov sliku ...

JOSM - CAD za uređivanje podataka u OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) možda je jedan od velikih primjera načina na koji se informacije mogu pružiti na suradnički način, mogu izgraditi novi model kartografskih informacija. Slično Wikipediji, inicijativa je postala toliko važno da je danas za geoportale poželjno postaviti ovaj sloj u pozadinu da se brine o ažuriranju vlastitih informacija u aspektima ...