Arhiva za

Cartografia

Prijave i resursi za znanost koja je zadužena za proučavanje i izradu zemljopisnih karata.

NAD 27 ili WGS84?

Iako su neko vrijeme Geografski zavodi u Latinskoj Americi službeno promijenili wGS84 kao standardiziranu projekciju, promjena na razini uporabe je nešto spora. Zapravo projekcija je uvijek cilindrična, a promjena samo podrazumijeva promjenu DATA između NAD27 i NAD83, unatoč implikacijama ...

Kako se promijenio naš Google Earth?

Prije postojeći Google Earth, možda samo korisnicima GIS sustava ili nekim enciklopedijama imao zaista sferični koncepciju svijeta, to se promijenilo dijametralno nakon dolaska ovog zahtjeva za korištenje gotovo bilo koji Internet korisnik (ima Virtual Earth, ali ne i za escritiorio ) je velika igračka veliki Google, napravio ...